Skip to main

Suidheagan an Leasain

Tha suidheagan an leasain a’ gabhail cruth nan goireasan ‘biteag’ a chuireas taic a bharrachd do luchd-cleachdaidh gus co-theacsa a dhèanamh airson nan sgilean-meata taobh a-staigh ionnsachadh agus teagasg. 

Thathar an dùil gun tèid na goireasan seo a chur a-steach gu leasanan aig àm iomchaidh gus luchd-ionnsachaidh a chuideachadh anns an tuigse aca a doimhneachadh air sgil-meata sònraichte no buidheann de sgilean-meata. 

Gnìomhachasan goirid an Leasain - ri thighinn a dh’aithghearr 

Tha na goireasan seo fhathast fo leasachadh

Faodar a h-uile bhidio a luchdachadh sìos. Fosgail a’ bhidio agus cliog air na trì dotagan aig bonn deas a’ chluicheadair. Nochdaidh roghainn airson luchdachadh sìos.

 

Cothroman co-obrachail

Ma tha ùidh agaibh a bhith a co-obrachadh comhla rinn, feuch an clàraich thu d’ ùidh agus bidh sinn air ais ann an conaltradh.

Opens in a new window clàraich d’ ùidh

Clàraich airson ar litir-naidheachd

Tha an litir-naidheachd againn a toirt fiosrachadh às ùr gu cunbhalach do thidsearan agus luchd-cleachdaidh air feadh Alba.

Opens in a new window Cuir d'ainm ris

Cuir fios gu sgioba an Fhoghlam

Cuir fios gu sgioba an Fhoghlam airson beachdachadh air de tha sibh feumach air agus ciamar as urrainn dhuinn taic a thoirt dhut le ar rùintean a thaobh foghlam dreuchdail.

Faigh a-mach tuilleadh